Stromořadí starých vrb kolem náhonu

Stromořadí starých vrb kolem náhonu

Naše mutěnické stromořadí tvoří vrby hlavaté, zvané babky. Jsou to vrby, které se tak každých pět let ostříhají na babku, tzn., že se všechny větve ořežou až ke kmeni. A vrby znovu obrostou. Stromořadí z těchto „babek“ bylo vysázeno kolem umělého náhonu na mlýn, aby kořeny zpevnily břehy.  Nejstarší mapa s tímto umělým náhonem pochází z roku 1837, takže stromům může být asi 175 let, ne-li více.  Mně je už 64 let a vrby si v téhle podobě pamatuji od útlého dětství.  Některé už vykotlané zahynuly, ten zbytek je dál úžasný.  Vypadají jako na obrázcích Josefa Lady.  Kdesi jsem četla, že v korunách hlavatých vrb hnízdily divoké husy. Ale sama jsem to neviděla, asi proto, že už jsem dlouho nezahlédla divokou husu.

Vrby rostou v řadě podél náhonu a kolem nich vede úzká pěšina, po které se dalo dojít do hospůdky ve vsi. Štamgasti tenkrát docházeli tudy ze spodních Mutěnic na pivo a stejnou cestou se za noci vraceli domů. Dnes už tato hospůdka není, pivo se čepuje v nové restauraci, která se nachází u rybníka Vokounu při návsi.

 A teď ten zábavný příběh, který dával můj tatínek příležitostně k dobru: Jednou v noci posíleni zase pivem, vydali se spodní „Mutěňáci“ k domovům. Jeden z nich (nebudu raději jmenovat, neboť potomci by se mohli urazit) se trochu opozdil a místo, aby šel po pěšině podél vrbiček, netrefil se na ni, sestoupil do náhonu a brodil se po kolena ve vodě.  Jeho společníci z hospody slyšeli, jak láteří; mezi nadávkami a hromováním se ozývalo „krucifix to zase napršelo“.  Počkali na něj, vytáhli ho z vody a dovedli domů.  A dále už nečekali, mokrý kamarád to od manželky určitě schytal.

Jana Uhriková, starostka obce Mutěnice, okres Strakonice

mutenice2mutenice3

  • Lokalita: Mutěnice, okres Strakonice
  • Kraj: Jihočeský

Aleje 2012