Mstěnická alej

Mstěnická alej

Alej se nachází v blízkosti unikátního archeologického naleziště, zaniklé osady Mstěnice. Středověká vesnice a tvrz zanikly v roce 1468 během tažení vojsk uherského krále Matyáše Korvína proti Jiřímu z Poděbrad. Návsi do dnešních dnů dominují pozůstatky zdí vodní tvrze. V terénu jsou kameny vyznačeny stopy základů středověkých usedlostí a na okraji vsi jsou dnes umístěny informační tabule. To vše usnadňuje představu o tom, jak vesnice v době svého rozkvětu vypadala. Alej se nachází v blízkosti této osady a dokresluje svou atmosférou krásu a historickou hodnotu jak tohoto místa, tak také blízké okolí Hrotovicka, které nabízí spoustu dalších významných památných dřevin a přírodních krás.

Typ aleje: kaštanová
Autor: Petra Drábková

  • Lokalita: Hrotovice, Rouchovany
  • Kraj: Vysočina

Aleje 2012