K pramenům Českého státu

K pramenům Českého státu

Dne 10. května r. 863 došlo k rozhodujícímu boji o ovládnutí úrodného kraje a středu Čech mezi několika českými kmeny a Lučany. Bylo to na poli u dnešního Turska. Na ojedinělé vyvýšenině je pochován vítězný vůdce Čechů Čestmír Chejnovský, který bojoval za bázlivého Neklana. Po boji se zde usadili vůdcové Čechů, bratři Supan a Turesk, a od 7. století se to zde pak zve Tursko. Místní vlastenci vysadili před několika desetiletími krásné stromořadí vedoucí k místu, kde je mohyla s hrobem Chejnovského. Potěší to člověka, když vidí, jak i dnes lidé hledají cestu k našim kořenům, a zachovávají tak vzpomínky předků.

Typ aleje: mladé stromořadí, lípa

Autor: Jiří Votýpka

Tursko2

Tursko3

  • Lokalita: Tursko, Středočeský kraj
  • Kraj: Středočeský

Aleje 2012