Lipové stromořadí v Semicích

Lipové stromořadí v Semicích

V obci Semice se podél silnice v celé délce obce nalézá stromová lipová alej, kterou se může pochlubit v dnešní době opravdu málo obcí. Alej je stará zhruba 60−70 let a dotváří celkový příjemný vzhled vsi ve středním Polabí. Obecní úřad i mnozí občané se chovají k aleji více než macešsky, ale vzhledem k obrovské zemědělské a dopravní činnosti v obci má tato alej neochvějně své místo v ochraně ovzduší.

Není také zanedbatelná její klimatická funkce, protože obec je svou polohou velmi teplá a v letních měsících alej celou obec klimaticky zpříjemňuje. Alej je navrhnuta proto, že jí hrozí skácení. Vzhledem k tomu, že v těsné blízkosti stromů jsou po obou stranách nataženy inženýrské sítě, lze předpokládat, že alej nebude již nikdy obnovena. Tehdy by se obec Semice v blízkosti Hrabalova Kerska stala prázdnou, prašnou a tuctovou obcí bez pěkné zeleně.


Pomozte nám prosím stromořadí zachránit, aby se na něm neděla bohužel již obvyklá zvěrstva a vrátila se pohoda do české krajiny, která se prolíná i do obcí. Děkujeme za každý hlas.

Typ aleje: Lipová

Autor: Milan Husáksemice lipy3

semice lipy2

  • Lokalita: Semice
  • Kraj: Středočeský

Aleje 2012