Přihlas se do ankety Alej roku 2023 s alejí, která tě zaujala.

Nominovat může kdokoliv – jednotlivec, škola, spolek, neziskovka, firma. Nominace probíhá přes formulář na tomto webu. Potřebujete 1 – 3 aktuální fotky a GPS aleje. Jsme rádi, když vyplníte druh stromů a když nám napíšete příběh aleje, ať už osobní, nebo z historie.

Na podzim následuje veřejné hlasování, také přes online hlasovací formulář. Svojí nominaci šiřte mezi rodinu, přátelé, známé, kolegy. Oslovte i obce, místní média a spolky, rádi tuto informaci sdílí.

Každý rok je celkem 14 vítězů, jedna alej s největším počtem hlasů za každý kraj. Alej s celkově největším počtem hlasů se stává i celorepublikovou vítězkou. V této aleji se na konci ročníků pořádá Alejová slavnost. V rámci ankety probíhá také fotosoutěž. Patroni vyberou 3 nejkrásnější fotografie.

Autoři vítězných nominací a fotografii získají hodnotné dary od našich podporovatelů.

Potřebujete pomoc s nominací, nejste si něčím jistí, napište nám na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Se vším vám rádi poradíme.

 

Pravidla ankety

 1. Organizátorem ankety Alej roku je spolek Arnika - Centrum pro podporu občanů. Anketa Alej roku je určena pro širokou veřejnost. Cílem ankety je upozornit na krásu, význam a užitek, které nám přinášejí aleje a stromořadí podél cest i ve volné krajině.
 2. Nominace aleje se provádí vyplněním nominačního formuláře na webu www.alejroku.cz. Nominovat lze výhradně existující alej nacházející se na území České republiky.
 3. V případě vícenásobného nominování stejné aleje v daném ročníku bude zařazena v pořadí první nominovaná, rozhoduje čas odeslání nominačního formuláře. Zároveň není možné znovu nominovat alej, která již v minulých ročnících získala celorepublikový titul Alej roku.
 4. Nominující nahraje 1-3 fotografie jedné aleje a popíše ji (v popisu uvede důvod nominace, příběh aleje). Minimální rozlišení fotografií je 2000x1500 pixelů, doporučený formát je JPEG. Alespoň jedna fotografie musí vystihovat aktuální vzhled aleje, v anketě nelze používat stejné fotografie opakovaně.
 5. Každý nominující zasláním snímku prohlašuje, že fotografii pořídil osobně a má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu, případně zasílá fotografii se souhlasem jejího autora, jehož jméno uvádí v textu. Nominující dále potvrzuje, že osoby zachycené na pořízeném snímku souhlasí se zveřejněním snímků dle podmínek ankety.
 6. Nominující souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, v tiskovinách a elektronických médiích organizátora a mediálního partnera soutěže. Fotografie nebudou nijak komerčně licencovány ani nebudou poskytnuty ke komerčním účelům třetím stranám. Nominujícímu zůstávají autorská a morální práva ke všem fotografiím zaslaným do soutěže. V případě publikování fotografií v jiných médiích bude u každé fotografie uveden autor a název.
 7. Organizátor nominační formulář zpracuje a nominace vyhovující pravidlům ankety uveřejní na stránkách www.alejroku.cz. Publikováno bude jméno nominujícího, zaslané fotografie i vlastní text o nominované aleji, kterí je nedílnou a důležitou součástí nominace. Organizátor si vyhrazuje právo tento text upravovat, krátit nebo doplňovat. Do ankety nebudou zařazeny snímky, které žádným způsobem nesouvisejí s tématem ankety, nevyhovují kvalitou, mají neetický obsah anebo jinak porušují pravidla ankety Alej roku.
 8. Po ukončení nominací organizátor na webových stránkách www.alejroku.cz uspořádá hlasování o Alej roku. Hlasovat může fyzická osoba, a to pouze jednou, hlasování se provádí vyplněním hlasovacího formuláře.
 9. Odesláním nominačního nebo hlasovacího formuláře vyjadřuje účastník ankety svůj dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů spolkem Arnika, po dobu neurčitou. Organizátor  zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména se zákonem č. 101/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s Všeobecným nařízením o ochraně údajů GDPR -Nařízení EU 2016/679. Zpracovávány budou osobní údaje: jméno a příjmení, email, telefonní číslo. Účastník ankety bere na vědomí, že výše udělené souhlasy může kdykoli odvolat prostřednictvím emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 10. Po ukončení hlasování a překontrolování hlasů organizátor publikuje výsledky na www.alejroku.cz, vyhlásí vítěze v každém regionu a celkového vítěze.
 11. Organizátor kontaktuje výherce ohledně převzetí cen a diplomů. Regionálním výhercům budou ceny zaslány poštou, případně dle dohody, odevzdány v kanceláři Arniky. Celorepublikové Aleji roku budou ceny odevzdány na Alejové slavnosti. Nebude-li cena převzata do 3 měsíců od prvního kontaktování autora o jejím vyzvednutí a nedomluví-li se obě strany jinak, nárok na ni zaniká. Ceny v anketě nejsou soudně vymahatelné a jsou nevyměnitelné.
 12. Organizátor ankety může při podezření na podvodné jednání vyloučit účastníka ankety ze soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky ankety, anketu odložit, zkrátit, přerušit nebo ji bez náhrady zrušit. 
 13. Společnost Groown s.r.o. poskytne jedné aleji nominované v aktuálním ročníku ošetření v hodnotě do 30 000 Kč. Groown s.r.o. a organizátor ankety si vyhrazují právo na výběr aleje, která je vhodná k ošetření. Vybírají se přednostně aleje, které se umístili na 1. místě v kraji. Groown s.r.o. si vyhrazuje právo neposkytnou ošetření bez možnosti náhrady. Vlastníka aleje vybranou pro ošetření kontaktuje organizátor ankety.

Pravidla fotosoutěže

 1. Každý účastník ankety Alej roku se v nominačním formuláři může rovněž přihlásit do fotosoutěže o nejkrásnější fotografii aleje.
 2. Do fotosoutěže bude přijata fotografie nahraná do nominačního formuláře pod číslem 1.
 3. Pro přijetí fotografie do fotosoutěže je nutné rozlišení alespoň 3500x2300 pixelů, povolený je výhradně formát JPEG.
 4. Soutěžící může v jednom ročníku do fotosoutěže přihlásit jen jednu fotografii, a to i v případě, že nominuje více alejí.
 5. Pokud nominující využívá v nominaci fotografie, jež nefotil sám, musí mít souhlas jejich autora a je povinen uvést jeho jméno. Ve fotosoutěži má v případě vítězství nárok na výhru autor fotografie.
 6. Tři vítězné fotografie vybere porota složená z patronů ankety Alej roku.
 7. Ceny budou výhercům, rozumí se autorům fotografií, zaslány poštou, případně dle dohody odevzdány v kanceláři Arniky. Nebude-li cena převzata do 3 měsíců od prvního kontaktování autora o jejím vyzvednutí a nedomluví-li se obě strany jinak, nárok na ni zaniká. Ceny nejsou soudně vymahatelné a jsou nevyměnitelné.
 8. Výherce fotosoutěže se v dalších ročnících může zúčastnit pouze soutěžní ankety Alej roku (ne fotosoutěže).