Umíte si představit, jak by vypadala česká krajina bez alejí?

 

KrajinaBezAleji 

 

Toto nechceme

 Supíkovice 2018 Vápenná 2019   Kunín 2020 
 Supkovice 2018  V penn 2019  Kunn 2020

                                                                                                                          

Toto je naše vize

Plánované stromořadí v Kopytově 

 

S pomocí dárců a dobrovolníků naši vizi realizujeme ...

 

Výsadba v Kopytově 2018   Výsadby v Poodří 2020  Natírání v Čenkově 2018
 Kopytov 2018  Poodri 2020  enkov 2018

                                                                                             

           

V ochraně alejí můžeme být úspěšní jen díky stovkám
dárců z celé ČR. Podpořte ochranu alejí i Vy.

 Děkujeme Vám za jakýkoli příspěvek.

 

Díky pravidelné podpoře našich dárců navíc:

 • radíme lidem, jak ochránit stromy, kterým hrozí kácení
 • usilujeme o zastavení plošného kácení alejí podél silnic a cest
 • pomáháme úředníkům orientovat se ve změnách zákonů
  a seznamujeme je s novými směry péče o aleje v zahraničí
 • podporujeme místní občanská sdružení a obce
 • účastníme se připomínkování územních plánů a staveb,
  které by poškodily zeleň a předkládáme vlastní alternativy
 • pořádáme přednášky, výstavy, odborné semináře
 • připravujeme statistiky kácení a výsadeb kolem krajských silnic

srdce Lopatka 2 paragraf