Alej Josefa Suka

Alej Josefa Suka

Jedná o významný prvek zdejší krajiny, tvořící spolu s mohylou skladatele Josefa Suka organický celek, součást a připomínku kulturních tradic obce Křečovice a okolí, s nesporně nadregionálním dosahem. Obec má zájem v rámci udržování svého majetkového a kulturního dědictví kromě běžné technické činnosti zajistit i péči o zeleň, která je nejen obecně dána zákony, ale zde navíc i nespornou vysokou společenskou a esteticko-krajinářskou hodnotou této aleje, která je čerstvě ošetřena.

Alej se nacházejí na okraji obce Křečovice v nadmořské výšce zhruba 395-415 m. n. m, mezi místy se souřadnicemi GPS 49°43'24.90"N, 14°29'04.95"E a 49°43'22.27"N, 14°29'06.99"E na pč. 1632 ostatní komunikace - ostatní plocha, k.ú. Křečovice u Neveklova v místě zvaném Na drahách.

Stromy tvoří dvouřadou alej s osou orientovanou ve směru od severu (od křižovatky okresní silnice č. 105 Křečovice - Neveklov) k jihu, jež lemuje příjezdovou komunikaci, vedoucí k Sukově mohyle.

Alej byla vysázena v roce 1938 k 20. výročí republiky. Je k dispozici dokonce přesný údaj, že bylo tehdy žáky místní obecné školy za pomoci hasičů vysázeno 17 lip (a 8 ořešáků). Nyní je v přibližně 90 m dlouhé dvouřadé aleji 22 vzrostlých lip ve sponu 7,5 m.

Typ aleje: lipová
Autor: Robert Nečas

  • Lokalita: Křečovice u Neveklova
  • Kraj: Středočeský

Aleje 2012