Lipová alej Mistra Jana Husa

Počet hlasů : 22
Lipová alej Mistra Jana Husa

Nedaleko Opočna na Rychnovsku rozkládá se při Vojenickém potoce (levostranný přítok Dědiny) obec Mokré.
Na vršku Horka (281 m n. m.), za železniční tratí (Týniště nad Orlicí – Otovice zastávka) jihovýchodně od obce, se kdysi nacházel mokerský evangelický hřbitov. Ten byl v roce 1853 uzavřen a dnes území pietně střeží porosty hlohu, střemchy, šeříku a dalších dřevin. Na návrší „Na Mělích", mezi zmíněnou tratí a obcí, pak byl založen hřbitov nový, kde se počalo pohřbívat hned druhý den po jeho vysvěcení (7. 8. 1853).
Podél cesty k novému hřbitovu byla v roce 1915, u příležitosti 500. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa, vysazena lipová alej, která tak dostala Husovo jméno. Na přechodnou dobu, mezi roky 1916 a 1918, byla alejí arciknížete Bedřicha, jelikož obce dostaly od hejtmanství nařízeno pojmenovat nějakou významnou část obce po některém vojevůdci či po někom vysoce postaveném.
Léta ubíhala a lipová alej rostla do krásy a pomalu se stávala výraznou krajinnou dominantou okolí obce Mokré, jejíž zastupitelstvo se na svém veřejném zasedání v roce 2008 rozhodlo zapsat tuto alej jako „Významný krajinný prvek" a obnovit její název „Lipová alej Mistra Jana Husa". V roce 2012 byl proveden zdravotní řez všech lip aleje, na který obec získala dotaci od Ministerstva životního prostředí ČR.
Lipová alej Mistra Jana Husa je poměrně krátká (asi 225 m dlouhá), ale v krajině je nepřehlédnutelná. V roce 2015 přesně stoletá alej má neopakovatelné kouzlo a zaslouží si pozornost. Je velmi pravidelná a nad téměř neznatelně stoupající pěšinou se spojují větve nádherných stromů, které jsou tak důstojnými průvodci k místu posledního odpočinku.

55b655ce3debe-DSC 0011-2 Z

55b655ce3829d-DSC 0009-2 Z

  • Lokalita: Podél cesty ke hřbitovu na návrší 'Na Mělích" mezi obcí Mokré (okr. Rychnov nad Kněžnou) a tratí č. 026 (Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka)
  • Kraj: Královéhradecký
  • Souřadnice: 50.254038,16.071108
  • Typ aleje: lipová
  • Autor: Miroslava Schärfnerová

Aleje 2015