Alej u obce Dolní Lhota

Počet hlasů : 645
Alej u obce Dolní Lhota

Alej tvoří jako celek velmi hodnotný krajinný prvek v jinak zemědělsky intenzivně obhospodařované krajině. Je jedinou alejí z vzrostlých stromů v této lokalitě. Má celou řadu důležitých funkcí - estetickou, biologickou, mikroklimatickou i hygienickou. Celospolečenský význam tohoto stromořadí je vysoký. Alej má význam i jako vycházková trasa pro místní občany, neboť slouží jako spojnice mezi obcí a přírodní rezervací Bukové kopce či Marketským polesím. Přesto má být téměř celá tato alej v blízské budoucnosti vykácena kvůli zamýšlené stavbě přípojné vedlejší komunikace z plánovaného obchvatu silnice E551 (začátek realizace plánován na duben 2017, ukončení prosinec 2018), zatím co se nabízejí nejméně dvě jiná řešení, která by se aleji zcela vyhnula a byla by i jednodušší a levnější. 

P1080481-ernestova3

P1010387-ernestova2

  • Lokalita: mezi Dolní Lhotou (obec Stráž nad Nežárkou) a lokalitou Na Cihelně, odbočka ze silnice I/34 (E551) na silnici III/153
  • Kraj: Jihočeský
  • Souřadnice: 49.058929, 14.951039
  • Typ aleje: různodruhová a různověká, kostru tvoří duby a lípy, staré sto až 120 let, se zajištěnou perspektivou do budoucna.
  • Autor: Marie Ernestová

Aleje 2015