Medard 560

  • Alej roku 2020
  • Lokalita: Chlum - Svárov
  • Kraj: Jihomoravský
  • Typ aleje: Lipová
  • Autor: Alice Hrbková
  • Autor fotografií: Hana Rozbořilová

Stoletá lipová alej u Svárova má být skácena kvůli plánovanému rozšíření silnice. Téměř 50 stromů z celkového počtu 80 lip má jít k zemi. Podaří se tomu zabránit?
Stromy byly vysazeny zřejmě v roce 1920 v rámci celonárodní výsadby Stromů svobody. Alej je dlouhá 600 metrů a vytváří skutečnou krajinnou dominantu. Je zeleným chrámem uprostřed polí a vymýcených kopců. Je jednou z posledních velkých alejí na Boskovicku.
Svárovská alej stojí za záchranu a za zpomalení auta. Zachraňme dědictví předků pro další generace.