na-srare-husi-ceste

  • Alej roku 2017
  • Lokalita: Dřevčice
  • Kraj: Liberecký
  • Typ aleje: ovocná (staré odrůdy: jabloně - Boikovo, Cronselské, Sudetská reneta, Smiřické vzácné; hrušně - Lucasova, Boscova lahvice, Williamsova, Clappova máslovka; slivoně - Oullinská renklóda, Stanley, Tuleu Gras, Althanova; třešně - Napoleonka, Karešova, Kaštanka; višně - Morela pozdní, Fanal)
  • Autor: Jaromír Henzl

Tato alej se zatím nemůže měřit s krásou vzrostlých alejí, ale zvláštní hodnota a ojedinělost se skrývá v jejím příběhu. Ještě před pár lety byla část prastaré obchodní stezky, která se mezi obcemi Dřevčice a Skalka nazývala Husí cesta (Gans Weg), zarostlá neprostupným křovím a rozoraná v poli. Když se parta nadšenců rozhodla s podporou města Dubá (vlastníka cesty) tuto zaniklou část obnovit, vznikla otázka, jak zafixovat trasu v polním úseku. A tak vznikla alej na Staré Husí cestě. A nejen z historického pohledu je alej zvláštní – byla vybudována bez čerpání jakýchkoliv dotací neformálním sdružením milovníků zdejší krajiny, pocházejících z mnoha koutů republiky. Každý stromek je označen svým "vlastníkem", který si stromek zasadil a uhradil veškeré náklady s výsadbou spojené. A i nadále se dobrovolníci scházejí při údržbě aleje i celé cesty na pravidelných brigádách. Alej tvoří čtyři páteřní duby a 59 ovocných stromů složených ze 17 starých odrůd jabloní, hrušní, slivoní, třešní a višní. V budoucnu budou v aleji instalovány informační tabule, na kterých budou tyto odrůdy popsány. A za pár let se poutník, který se alejí na Staré Husí cestě vydá, nejen pokochá, nejen poučí, ale i osvěží chutnými plody.