novodovorska

  • Alej roku 2011
  • Lokalita: Vavřinec v Moravském krasu
  • Kraj: Jihomoravský
  • Typ aleje: lipová
  • Autor: Kateřina Židů

Důvod nominace: Novodvorskou alej nechal vysázet v první polovině 19. století starohrabě Hugo Salm. Bývala součástí stromořadí podél cest z Blanska přes Obůrka k hradu Blansek. Alej lip srdčitých a velkolistých byla vyhlášeno jako památná roku 1994. Největší lípa má obvod kmene 415 cm. Mezery vzniklé v aleji se postupně dosazují klony památných lip vypěstovaných v dendrologické zahradě Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích. V současné době prochází alej rozsáhlou revitalizací za finanční pomoci programu Think big Nadace O2 a NROS. Studentský tým za podpory odborníků ze správy CHKO Moravský kras, myslivců ze Sloupu, hasičů z Vavřince a dalších spolupracovníků postupně obnovuje krásu této nejzachovalejší aleje Moravského krasu. Vesnice Vavřinec na jejímž katastru se alej nachází v letošním roce zvítězila v soutěži "Vesnice roku Jihomoravského kraje".