Medard 560

  • Alej roku 2019
  • Lokalita: Rakovník
  • Kraj: Středočeský
  • Typ aleje: lípy malolisté, lípy velkolisté, jilmy horské, javory mléče a javory kleny
  • Autor: Jan Mudra

Koncem května roku 1872 se městem Rakovníkem prohnala ničivá povodeň, která s sebou odnesla nejméně 5 domů a zaplavila náměstí. Při povodni zahynulo i několik měšťanů včetně dětí. Tehdejší starosta Trojan rozhodl o úpravě koryta Rakovnického potoka, aby zamezil další ničivé povodni v budoucnosti. Dle projektu se mělo koryto toku posunout jižněji od náměstí, počítalo se také s prohloubením dna a zvýšením břehů. Projekt byl ale příliš drahý a městská rada na jeho realizaci nesehnala potřebné finance. V roce 1872 a 1873 byla provedena tedy jen nejnutnější opatření pro úpravu toku, jako například osázení břehu vrbami, které zachytávaly naplavené bahno a písek. Koryto potoka jimi později značně zarostlo a břehy nebyly dost pevné. Konečnou úpravu koryta Rakovnického potoka provedla firma Ing. Velflíka v roce 1902. Podstatnou změnou se stalo osázení toku lípami, které přispěly nejenom ke zpevnění břehů, ale současně se obyvatelům naskytla možnost příjemné procházky stinnou alejí v horkých letních dnech.
V současnosti alej podél Rakovnického potoka čítá 540 stromů a s délkou 3,7 km je nejdelší alejí památných stromů v České republice. Převážnou část aleje tvoří lípy malolisté (Tilia cordata), dále pak lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), jilmy horské (Ulmus glabra), javory mléč (Acer platanoides) a javory kleny (Acer pseudoplatanus). Jako památná byla alej vyhlášena Městským úřadem v Rakovníku v roce 2003, neboť je pro město nejen důležitou historickou památkou, ale i významným přírodním prvkem. Tvoří zelenou páteř města a vytváří podmínky pro migraci i život celé řady živočichů a rostlin. Dobré životní podmínky pro faunu a flóru dokládá i výskyt rodinky ledňáčků říčních a čápů černých, kteří se zde v posledních letech objevují. Svou polohou alej památných stromů také významně ovlivňuje bioklimatické podmínky v centru města a poskytuje obyvatelům příjemné stinné místo k odpočinku.
Vlivem povětrnostních podmínek a špatného zdravotního stavu několik starých památných stromů v minulosti zaniklo. Město Rakovník průběžně doplňuje alej výsadbou nových lip, aby byla zachována pro budoucí generace. K výročí 100 let republiky bylo v roce 2018 vyhlášeno 130 mladých lip v aleji za památné.

Autorka textu: Anna Habartová
Autor fotografií: Petr Růžek

#scrollToTop { display:none }