Třešňová alej u Nového Malína

Třešňová alej u Nového Malína

Příběh třešňové alejeNa katastrálním území obce Nový Malín lemuje silnici vedoucí k osadě Krásné již historická, krásná, třešňová alej, čítající 183 exemplářů třešní starších 100 let a dalších 134 dosázených třešní v posledním desetiletí. Velmi staré košaté stromy jsou viděny zdaleka, jsou výrazným krajinotvorným prvkem a funkčním biotopem. V době olistění se zdá, že koruny téměř splývají a vytvářejí loubí.Objevil se ovšem příslib dotačního titulu Správě silnic, který vedl k přípravě projektu o skácení aleje a její náhradní výsadbě. V komisi životního prostředí obce se objevila dobrá duše, která s vykácením kategoricky nesouhlasila. Bez meškání na připravovanou akci kácení upozornila Správu chráněné krajinné oblasti Jeseníky, do níž horní část aleje spadá. Navržený projekt nesplňoval kritéria, požadovaná ze strany CHKOJ, čili ke kácení aleje se nakonec nepřistoupilo. Odpůrci kácení z řad občanů doznali, že alej nebyla ve zcela optimálním stavu. Podrobné posouzení stavu aleje ukázalo, že řada stromů měla proschlé koruny. Občanské sdružení zaměřené na ochranu přírody v obci se v únoru 2014 pustilo do ošetřování stromů, podařilo se ošetřit zhruba třetinu aleje. Stromy byly zbaveny uschlých větví a pahýlů a vydařila se i spolupráce se správcem komunikace, který pomohl odstranit husté náletové porosty mezi stromy.Z několika uschlých stromů byly vytvořeny tzv. „suchá torza“, neboť stromy jsou obývané spoustou hmyzu, larev brouků, například třešňové stromy jsou jediným domovem vzácného brouka krasce třešňového. Hlavním zájmem spolku Malínské aleje http://www.malinskealeje.cz/ je péče a ochrana alejí. Každým rokem dosazuje mladé stromky do proluk a v posledních letech pomohli místní hasiči se svou hasicí cisternou při zalévání. Akce na údržbě aleje probíhají vždy ve veselém, radostném duchu a je zcela zřejmé, že na smysluplné akce lidé rádi přicházejí a i při práci vzájemná komunikace nebere konce. Přicházejí rodiče i s dětmi, aby si zasadili mladou třešeň a pomohli i v další následné péči. Před třemi lety bylo 10 mladých sazenic třešní krátce po výsadbě ukradeno a v místě zůstal jen osamělý kůl. Je ubohé, když se někdo takto chová, zatím co druzí vynaloží svůj zájem, čas a úsilí ke zvelebení krajiny.Můžeme být právem hrdi na naši starou alej, která v období květu vypadá jako karavela plující s napnutými plachtami vstříc vlnám. Udržme tuto krásnou tradici, buďme ochránci stromů pro jejich krásu, plody, hnízdiště a úkryty ptáků i jiných brouků či motýlů. Alejí prochází či projíždí spousta návštěvníků, pěšky, autem či na kolech. A jsme přesvědčeni, že každého potěší pohled do košatých rozkvetlých korun a pohladí ho po duši.

650363467edd4 2 IMG 1699

Malinska alej jaro

  • Lokalita: silnice směr Nový Malín - osada Krásné
  • Kraj: Olomoucký
  • Souřadnice: 49.95422022990906,17.03845397246093
  • Typ aleje: třešňová
  • Autor: Petr Kuba
  • Autor fotografií: Jiří Tejkl

Aleje 2023

Hlavní město Praha

Jihomoravský kraj

Jihočeský kraj

Kraj Vysočina

Královéhradecký kraj

Liberecký kraj

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Pardubický kraj

Plzeňský kraj

Středočeský kraj

Zlínský kraj

Ústecký kraj