Aleje našich dětí v Hatíně a ve Stajce

Aleje našich dětí v Hatíně a ve Stajce

V roce 2022 jsme si v obci Hatín, okres Jindřichův Hradec, uvědomili, že z 240 trvale bydlících obyvatel, máme 18 dětí do 5 let. Tak vznikla myšlenka, vysadit ALEJ NAŠICH DĚTÍ. Vybrali jsme starou polní cestu pod Hatínem. Oslovili jsme rodiče dětí a všichni se přihlásili. Obec nechala vykopat jámy a zajistila ovocné stromy, kompost a ostatní sadební materiál. V dubnu 2022 se na místě sešli rodiče s dětmi a s nimi ostatní příbuzní a známí. Práce úspěšně pokračovala a zbyl i čas na společné občerstvení, popovídání a focení. Každý strom je označen jménem dítěte. Vznikla kronika, kde každé dítě a každý strom má jeden list, kde jsou fotografie ze sázení a přání dítěti a stromu od rodičů, nebo příbuzných. Akce měla velký ohlas mezi našimi občany a trochu starší děti nám oprávněně vyčítaly, že ony svůj strom nemají. Proto se zastupitelstvo obce Hatín rozhodlo v ALEJI NAŠICH DĚTÍ pokračovat a nabídnout stromy ostatním dětem asi do věku 15 let. Tentokrát jsme vybrali starou zanedbanou ovocnou alej u vesnice Stajka, která je součástí obce Hatín. Iniciativy se ujali členové Sboru dobrovolných hasičů ze Stajky. Na jaře 2023 odstranili staré polámané stromy a větve a ostatní stromy jsme nechali odborně prořezat. Na volná místa v aleji budou vysazeny na podzim 2023 nové ovocné stromy. Věříme, že si rodiče a postupně i jejich děti uvědomí v jaké krásné krajině žijeme a jak dobří lidé jsou našimi sousedy.

64b66c3317ba5 Společná fotka dětí a rodičů pro nominaci

64b66c331813f Klára Kaštánková pro nominaci

  • Lokalita: Hatín a Stajka
  • Kraj: Jihočeský
  • Souřadnice: 49.1077117, 14.9007953
  • Typ aleje: ovocná
  • Autor: Jiří Boček