Skřípovská alej

Skřípovská alej

Je potřeba, aby se těmto památkám věnovala dostatečná péče a ochrana. Jedná se o památné stromořadí (Lipová alej byla vyhlášena jako památné stromořadí v r. 1988. Památnou alej tvoří lípy, doplněné o červenolistou formu javoru klenu. Stáří stromů se odhaduje na cca 150–200 let, výška 10–20 m, obvod kmenů cca 150–445 cm. Památná alej „Skřípovská alej“ roste oboustranně podél silnice vedoucí ze Skřípova směrem na Brodek u Konice, v úseku mezi kapličkou nad obcí a odbočkou na Brodek u Konice. První strom jižně od Skřípova po pravé straně silnice u kapličky je zachován jako torzo. Památné stromořadí původně tvořilo 31 stromů (26 lip srdčitých a 5 javorů klenů).

60c73fca988f2 20210608 200855

  • Lokalita: Skřípov
  • Kraj: Olomoucký
  • Souřadnice: 49.5738736, 16.8178586
  • Typ aleje: Převážně lipová
  • Autor: Milena Reinsch Staffová