Alej jírovců u Malé Klajdovky

Alej jírovců u Malé Klajdovky

Alej jírovců (Aesculus hippocastanum) lemující ulici Líšenskou, byla vyhlášena Radou NvmB dne 15.11.1987 za památnou. Jedná se o jediné staré stromořadí jírovců v městě Brně, které má mimořádný ekologický a estetický význam. Obvody kmenů stromů měřené ve výšce 130 cm nad zemí jsou v rozmezí 1,65 m až 2,55 m. V průběhu let muselo být několik stromů vykáceno vzhledem k jejich katastrofálnímu zdravotnímu stavu. Památné stromy rostou ve výrazně zhoršených stanovištních poměrech. Stromy v aleji lemují úzkou komunikaci, která je hojně využívaná k průjezdu nákladních vozů. V minulosti docházelo také k parkování osobních vozidel na nezpevněných plochách kolem památných stromů. Proto byly na tyto plochy instalovány velké kameny znemožňující parkování. Stav aleje se tímto opatřením výrazně zlepšil. V květnu 2021 dosázeli pracovníci Zeleně města Brna do všech mezer v aleji nové stromy. I v dalším pokračování ulice Líšeňská rostou roztroušeně mohutné jírovce. Cílem je přesvědčit vlastníky pozemků, aby souhlasili s rozšířením památné aleje také o tyto stromy.

  • Lokalita: Brno
  • Kraj: Jihomoravský
  • Souřadnice: 49.196941,16.661022
  • Typ aleje: Jírovcová
  • Autor: Jiří Židů