Alej Svobody Hlinsko - Studnice

Alej Svobody Hlinsko - Studnice

Město Hlinsko se v roce 2018 rozhodlo k velkému kroku, a to obnovit úsek staré kupecké cesty vedoucí z Hlinska do Studnic. Část této cesty byla rekonstruována, a to podle historické mapy a stávající katastrální mapy. Touto stezkou vedla historická starokupecká cesta, která spojovala Čechy a Moravu. Hrála tak významnou roli v životě zdejších obyvatel již od pradávna. Kvůli zemědělskému využití byla však na dlouhou dobu rozorána a její někdejší existenci připomínal jen osamocený křížek uprostřed polí. Kromě tohoto místa člověk v krajině už nemohl vidět ani zbytky po této cestě, která byla před desítkami let ještě hojně využívána a pamětníci vzpomínají, jak po ní děti ze Studnic chodily do školy. Ve spolupráci s obcí Studnice a Pardubickým krajem město Hlinsko vytvořilo cestu pro pěší, která vrátila do krajiny původní prvek, který z ní v posledních letech zmizel a zároveň při příležitosti 100. jubilea založení samostatného Československa se k této cestě vysázela nová lipová alej. Každá sázená lípa byla poskytnuta k adopci rodinám, spolkům, firmám či dalším organizacím. Každý, kdo lípu adoptoval se podílel i na její výsadbě. První lípa byla zasazena starostou a místostarostou města Hlinsko, a to symbolicky v den výročí tzn. 28.10.2018. Ostatní lípy následovaly, a to ještě ten samý den. Na tuto akci byli samozřejmě pozváni všichni obyvatelé a návštěvníci města, kteří chtěli být u toho, jak se zrodí alej, která tu bude další stovky let. Věříme, že budoucí generace pak budou tuto událost připomínat jako historicky významnou věc. Celkový počet vysázených lip byl 45. Každá lípa je označena štítkem, na kterém je uvedeno, kdo lípu adoptoval a také přání či motto jako vzkaz pro lípu a samozřejmě všechny návštěvníky. Jmenujme třeba motto „Ať rosteš stovky let ve stejně krásné a svobodné době jako my“. V budoucích letech by město Hlinsko ještě rádo tuto alej rozšířilo o další lípy. Zájemců o sázení a adopci lip je mezi občany čím dál více, zájem o tuto alej je vskutku úžasný a všem, kdo se na vzniku podíleli to přináší obrovský pocit zadostiučinění za úsilí, které do toho vložili.
Obnovená cesta se stala součástí naučné stezky s názvem „Lázeňská“. Na stezce jsou umístěny čtyři nové přístřešky, na kterých si můžete odpočinout a pokochat se zdejší krajinou. Stezka je vybavena i pěti informativními panely, které vznikly ve spolupráci s hlineckým muzeem a galerií. Na panelech se dozvíte něco o našich národních symbolech včetně národního stromu lípy, o historii města, o kupecké cestě, místních již zaniklých lázních a jiných zajímavostech.

60c310c66e7d2 alej hlinsko 03

60c310c66faa4 alej hlinsko 04

  • Lokalita: Hlinsko - Studnice
  • Kraj: Pardubický
  • Souřadnice: 49.749435,15.905648
  • Typ aleje: Lipová alej, Lípa srdčitá malolistá (Tilia cordata)
  • Autor: Petra Plisková

Aleje 2021

Hlavní město Praha

Jihomoravský kraj

Jihočeský kraj

Karlovarský kraj

Kraj Vysočina

Královéhradecký kraj

Liberecký kraj

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Pardubický kraj

Plzeňský kraj

Středočeský kraj

Zlínský kraj

Ústecký kraj