Smilkovská alej

Počet hlasů : 357
Smilkovská alej

Naše obecní alej krášlí centrum Smilkova už mnoho desítek let, nejstarší část stromů již přes sto let, jak je patrno na historických pohlednicích, které jsou k nahlédnutí například na internetových stránkách České Sibiře. Převažující podíl v aleji, jejíž součástí je jednak trojúhelníková pravidelně vysázená skupina okolo kapličky na návesním rozcestí a jednak dvě nestejně dlouhé linie podél silnice k Báňovu, tvoří lípy. Jedná se o pestrou škálu typú lip v nejrůznějším stupni prokřížení mezi lípou velkolistou a srdčitou, nazývaných obvykle " Tilia x europaea " . Hlavní kostra je založena na dospělých jedincích (o obvodu až 3 m) v pravidelném sponu, pouze ve čtyřech případech byla po úhynech a pokáceních v minulých letech doplněna náhradní výsadbou kvalitních alejových stromů. Spolu s těmito mladými jedinci, dále pak s trojúhelníkovou trojicí slabších lip u křížku, se sedmi mladšími javory mléči a s jednou mohutnou vzdálenější dnes již soliterní lípou na jihu je tato alej největším a nejkrásnějším "zeleným" estetickým prvkem obce i okolí, významným i v kontextu celé České sibiře.

Alej kromě nesporných biologických, ekologických a krajinářských hodnot přirozeně plní i další funkce, kvůli kterým naši předkové stromy ke svým sídlům vysazovali. Mimo jubilejní a pamětní aspekty takových výsadeb a mnohdy snad až značně patetický vztah právě k lípě jakožto symbolu slovanství či svobody šlo přitom zhusta i o ryze praktické účely, jako například o vymezení prostoru, o usnadnění orientace, jistou clonu před větrem a vátým sněhem, ale především o ochranu před deštěm nebo úpalem při letní práci i odpočinku, při trzích a poutích, při dožínkových i jiných podobných slavnostech. Dnes si však velmi často, někdy i v souvislosti s neudržováním stromů během minulých mnoha desítek let mnozí z nás tyto výhody neuvědomují a u každého většího stromu pouze vnímají starosti a cítí apriorní strach z jeho pádu nebo znechuceni z podzimního opadu listů. Podobně i zde v minulých letech sílily obavy o stav jednotlivých stromů, až dokonce vznikl jistý tlak části občnů na vykácení aleje.

V minulých letech byly několikrát dílčím způsobem na části stromů / naposledy zhruba v roce 2008 / provedeny pouze mírnější bezpečnostní řezy včetně pomístních instalací bezpečnostního vázání. Přes tuto snahu v roce 2013 došlo k velmi silné polarizaci postoje k lípám, na základě níž obec zadala odborný posudek se žádostí o návrh řešení. Posudek konstatoval, že velká část stromů je v neuspokojivém provozně - bezpečnostním stavu, a to zejména z dúvodu dávné zanedbané údržby, kdy jsou koruny mnohdy tvořeny tzv. tlakovými vidlicemi i v kosterním větvení, jsou často příliš vysoko vyvětvené, nicméně je zcela na místě a je možné, ba dokonce nutné, pokusit se tento stav zlepšit. Jako jediné řešení byl navržen opravdu poměrně razantní zdravotně - redukční zásah v korunách převážné většiny jedinců, vesměs tedy odborně provedený redukční řez v kombinaci s revizí starého vázání a s instalací nových dynamických vazeb.
Zastupitelstvo obce schválilo návrh ošetření a následně pak v létě 2014 bylo navržené opatření provedeno. Z celkového počtu 62 stromů byly ošetřeny všechny lípy v počtu 55 jedinců / javory byly shledány jako bezpečné a zdravé, bez nutnosti ošetření /. V současné době jsou tedy snad již obě strany s opačným postojem k existenci stromořadí klidnější a lze tedy jen doufat, že alej po důkladném ošetření nadále obstojí v budoucích časech nejen proti povětrnosti, chorobám a škůdcúm, ale i proti případným podobným dostatečně neuváženým žádostem o likvidaci.

540cac95b6893-IMG 9430

540cac95b6a5c-IMG 9438

  • Lokalita: Smilkov
  • Kraj: Středočeský
  • Souřadnice: 49.60172,14.617771
  • Typ aleje: lípa velkolistá a srdčitá
  • Autor: Obecovský Jaroslav

Aleje 2014