Valdštejnova lipová alej

Valdštejnova lipová alej

Areál lodžie a stromořadí lip představuje součást skutečně mimořádné realizace, založené v krajině Českého ráje mezi Jičínem a Valdicemi. Jde o první ranně barokní či pozdně manýristickou krajinnou kompozici takového rozsahu v Čechách. Albrecht z Valdštejna, poté co vybral Jičín za sídelní město svého frýdlantského vévodství, zde za pomoci svých architektů Andrea Spezzy (od roku 1625) a Nicolo Sebregondiho (od roku 1629) inicioval stavbu osově založené zahrady s oborou, pohledově i funkčně svázanou s budovami čestného dvora. Zde se šlechtická společnost měla bavit, naslouchat hudbě a také - vizuálně komunikovat s okolím. Druhou osou, kolmou na osu první je právě lipové stromořadí, spojující vévodské město Jičín, lodžii a libosad s kartuziánským klášterem ve Valdicích. Soubor budov v letohrádku je obklopen zahradou ukrývající romantickou grottu s poustevníkem a oborou, která je ukázkou původního lužního lesa Jičínské kotliny. Na informačních tabulích naučné stezky, která se zde nachází, můžete dozvědět něco více o rostlinách a živočiších tohoto přírodního areálu, kterému předkové pro jeho krásu dali jméno Libosad.

Valdštejnovu městskou rezidenci s areálem zebínského letohrádku spojuje dnes stejně jako v r. 1632 dvacet a půl metru široká a 1716 m dlouhá lipová alej. Jen počet stromů stojících ve čtyřech řadách se zmenšil. Místo původních 1152 jich zde můžete napočítat necelých tisíc. V letech 2011- 2013 proběhla rozsáhlá revitalizace aleje, a to vykácením starých a nemocných lip a zasazením nových. Současně dostaly všechny lípy „ozdravnou kúru“ v podobě prořezu větví, čímž se stromům snižilo těžiště. Snížení výšky přitom navazuje na původní, historicky danou výšku stromů, která byla mnohem nižší, než ta, jak ji známe. Před zahájením prací prohlédli lípy také entomologové a nalezli zde chráněného brouka páchníka hnědého. Kvůli vývojovým stádiím brouka byly dočasně ponechány kmeny stromů poblíž aleje. Celková obnova aleje stála na 5 milionů korun, z čehož téměř celou částku uhradil Státní fond životního prostředí ČR z evropských dotací.

51fa3c7f16648-IMG 4805

51fa3c7f16889-DSC05105

  • Lokalita: Jičín
  • Kraj: Královéhradecký
  • Typ aleje: lipová
  • Autor: Magdaléna Doležalová

Aleje 2013