Alej Na valech

Alej Na valech

Alej lemuje přístupovou cestu do městského naučného parku v Poličce ze západní a východní strany. Vede podél severního břehu Synského rybníku souběžně s vnější stranou jižní částí hradebního pásu středověkého opevnění historické části města. Alej je součástí městské památkové zóny a je vyhlášena významným krajinným prvkem dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V letech 2008−2009 byla alej ošetřena v rámci projektu financovaného městem Polička s podporou Státního fondu životního prostředí ČR.

5231cf16cebad-P9110013

5231cf16cedaf-hradby2

  • Lokalita: Polička
  • Kraj: Pardubický
  • Typ aleje: lipová
  • Autor: Jiří Coufal

Aleje 2013