Alej na Anenský vrch

Alej na Anenský vrch

Alej na Anenský vrch byla v roce 2008 vyhlášena za památnou. Počátky této aleje lemující cestu k poutnímu kostelu svaté Anny jsou vázány na období vzniku kostela a poutní cesty k němu. V roce 1696 zde byla vystavěna dřevěná kaple, kterou v roce 1770 nahradil zděný kostel. 

Nejstarší stromy nacházející se v horní třetině mají odhadované stáří více jak 200 let a dosahují obvodu kmene až 400 cm. Nejčastěji jsou zde zastoupeny lípy. Spodní část aleje je mladší – kolem 80 let – a skládá se převážně z javorů. Střední část aleje je druhově i věkově nejpestřejší. Hojně se střídají tři druhy lip, dále je zde jasan ztepilý, javory a ojediněle bříza či smrk. Do památné aleje je zahrnuto 257 kusů stromů, celkově jich je 319. Alej patří k nejzachovalejším a nejúplnějsím starým alejím v CHKO Jeseníky. Zároveň je velice působivou dominantou krajiny i města Andělská Hora.
Péče o tuto alej vyžaduje nemálo času a také finance, o což se stará město Andělská Hora i CHKO Jeseníky.
Alej je hojně využívána lidmi k procházkám a návštěvníky, kteří se chtějí podívat ke kostelu. Jednou za rok se zde pořádá pouť a s tím spojená křížová cesta, která je umístěna v horní části aleje.

521d00afa525f-DSC08625

521d00afa541e-PICT0525

  • Lokalita: Andělská Hora
  • Kraj: Moravskoslezský
  • Typ aleje: smíšená - lípa a javor
  • Autor: Kateřina Bujnochová

Aleje 2013