Alej v obci Okna

Alej v obci Okna

 

Alej byla založena asi před sto padesáti lety. 
Lemuje silnici, která prochází obcí. Postupně proměnila charakter obce – původní okrouhlice s návsí se změnila na průjezdní vesnici s cestou obklopenou stromy.
Alej je tvořena převážně lipami a javory. Průběžně se silnicí běží menší cesta pro pěší.
Obec se o alej stará, ošetřuje ji a průběžně dosazuje. Alej byla v roce 2007 zařazena mezi významné krajinné prvky.
V aleji chodí a jezdí lidé. V aleji si hrají děti. V aleji na podzim rostou houby.
Alej dává stín a práci – kolik úsilí spotřebuje shrabat všechno listí!

524a8babe0c9c--Albatros211

524a8babe13be--Albatros228

 

  • Lokalita: Okna
  • Kraj: Liberecký
  • Typ aleje: smíšená oboustranná alej tvořená převážně lipami a javory
  • Autor: Veronika Žáková

Aleje 2013