Lipová alej Běstvina

Lipová alej Běstvina

V rámci "Modernizace silnice II/340 Seč - Běstvina - hranice Pardubického kraje" se podařilo nahradit dožívající jabloně novou lipovou alejí. Nové stromy dotváří pěkný rámec masivu Železných hor.

51c018793f776-aSAM 742551c018793fa77-aSAM 7435

  • Lokalita: Rostejn - Běstvina, silnice II/340
  • Kraj: Pardubický
  • Typ aleje: lipová
  • Autor: František Weisbuaer

Aleje 2013