Lípy města Benešova

Počet hlasů : 382
Lípy města Benešova

Naše stromořadí, nacházející se na hlavním náměstí Benešova, zvaném Masarykovo, je uzavřenou liniovou výsadbou sledující obvodovou zástavbu v protáhlém zaobleném vejčitě oválném tvaru o délce necelých 100 m a střední šířce zhruba 25 m. Je tvořeno 27 jedinci odrůstajících alejových lip, jejichž přesné taxonomické a genetické určení může být předmětem diskuze, neboť jsou šlechtitelským produktem, nejvíce však odpovídají běžné lípě evropské.
Výsadba pochází z porevolučních let, konkrétně z roku 1996, kdy vznikla jako náhrada za již přestárlé a odumírající lipové stromořadí z první republiky. Výměna stromů proběhla v návaznosti na již legendární Pleskotovu přestavbu budovy benešovské radnice, oceněné v té době Grand Prix českých architektů, v přímé souvislosti se změnou zpevněných povrchů náměstí. Ovál lip je od těch roků neoficiálně přijímán i jako jako symbol nově nabyté svobody počátku 90. let a jako připomínka poctivé práce tehdejšího městského vedení.
Kácení povětšinou již beznadějných lip zprvu vyvolalo vlnu nevole části občanů. Nakonec odpůrci výměnu přijali, jelikož v celé linii původního stromořadí byly zbytky starých stromů nahrazeny na danou dobu obrovskými a silnými alejovými odrostky z dovozu, jaké tenkrát nebyly u nás vůbec k sehnání. Zvolený osmimetrový spon zcela odpovídá cílové velikosti vzrostlých lip po celou dobu jejich životnosti, což je min. 100 let. Mladé kvalitní lípy až na jednu výjimku, která musela být nedlouho po výsadbě odstraněna, neboť její výsadbové místo byla a je silně negativně ovlivněno podzemními chodbami, skvěle prosperují, jsou silné, zdravé a růstově vyrovnané. Lidé si k pěkně rostoucím novým stromům záhy vytvořili blízký vztah.
Bohužel se v roce 2016 začala najednou projevovat podivná vlna odporu vůči lípám, deklarovaná především po tehdejším radničním převratu nastoupivším vedením města ve spolupráci s malou skupinou mladých architektů a nadšenců ve stylu okázalé změny za každou cenu. Tím začala doslova kampaň, ve které v médiích mj. zaznívalo, že "lípy škodí čmelákům" - s využitím hoaxu o dlouho již vyvrácené úvaze o škodlivosti manózy v nektaru, která je jednak dementovaná i přímo na stránkách Arniky, jednak jde o odlišný druh lípy. Z úst představitelů města pak zaznívaly i další formulační perly typu, že "lidem chybí oční kontakt", že jsou lípy přerostlé a že (svět, div se!) museli dokonce "lípy nechat ořezat"! Tomu se přeci říká úprava podjezdné (podchodné) výšky stromu a spadá pod běžnou údržbu dřevin, potažmo tedy pod povinnou péči vlastníka o dřeviny podle Zákona o ochraně přírody a krajiny.
A že prý lípy "nemají na náměstí co dělat", aby se tam daly pořádat masové akce. Situace v letošním roce vyvrcholila uspořádáním architektonické soutěže na návrh řešení celého centra města, kde ovšem už v zadání pořadatelé zjevně tlačí autory proti lípám. V mottu zadání je kupříkladu vzletně napsáno, že náměstí je "vznešené prázdno mezi hmotou domů", "z podstaty se jedná o prázdný prostor", přičemž pro hromadné akce je zde požadován využitelný prostor pro 2 pódia s LED obrazovkami pro 5.000 a 3.000 lidí plus 10 stánků (a jiné, až třeba po ledové kluziště), to vše na prostoru poměrně nevelkého náměstí, který činí zhruba pouhých 7.000 m2.
Na to museli soutěžící architekti reagovat, proto nakonec vítězný návrh (jinak skvělé české architektky) ruší stávající, historicky podmíněný ovál třicetiletých lip a přesazuje(!) více než polovinu z nich z východní strany na opačnou stranu náměstí, kde má tak vzniknout dvouřadá alej. Že prý to dnešní technologie umožňují. Východní část náměstí tak má tím pádem zůstat zcela bez stromů, v létě tedy naprosto nemilosrdně vystavena spalujícím letním vedrům, jaká poslední dobou čím dál častěji prožíváme. Tomu se dnes říká městský tepelný ostrov a je to jev, proti kterému se v normálním urbanismu při správě obcí a sídel bojuje. 
Nejde tedy o konzervatismus nebo o jakýsi sentiment staromilců. Je alarmující, jestliže všude jinde se při velkém jubileu hledají staré Stromy svobody a vysazují se nové, zatímco v Benešově je v roce 100. výročí založení samostatného státu prosazována naopak bezohledná a bezúčelná likvidace mladých novodobých "lip svobody", a to na Masarykově náměstí!
Odpor vůči popsanému tažení proti našim českým lípám se promítl až do letošních komunálních voleb, které díky vůli voličů jednoznačně vyhrála místní volební strana, jež má jednoznačně v plánu lípy zachovat a věnovat se zásadním, důležitějším problémům města. Jsme rádi, že se našich 27 českých lip vyhnulo exekuci na náměstí. Nyní už mají velkou naději v budoucnu obstát, ale vyhráno není nikdy, proto prosím všechny jejich příznivce o podporu!

5bd7096b5c35f-BN AR 5

5bd7096b5e82a-BN AR 7

  • Lokalita: Benešov
  • Kraj: Středočeský
  • Souřadnice: 49.783086,14.689609
  • Typ aleje: Lipová
  • Autor: Igor Chromý

Aleje 2018