Čelákovické ovocné stromořadí

Počet hlasů : 23
Čelákovické ovocné stromořadí

V listopadu 2015 byla zahájena výsadba ovocných stromů v lokalitě Krátká Linva, na východním okraji města Čelákovic. Velké plochy polí protnuté cestami, lemované nevyužitými travnatými pásy se k výsadbě stromů přímo nabízely. Nutno dodat, že zdroj kvalitního ovoce ve volné krajině jsem v okolí našeho města neobjevil. Snad jen několik dožívajících hrušní. Tato výsadba je v několika ohledech poměrně originální. Je financovaná výhradně ze soukromých zdrojů, bez využití jakýchkoliv dotací. Díky tomu jsou velmi nízké náklady na pořízení (cca 300 Kč za stromek s příslušenstvím - z dotací zpravidla 800Kč až několik tisíc Kč) a krátká doba od nápadu po realizaci (3 měsíce). Stačil souhlas majitelů pozemků a zemědělců, kteří na nich hospodaří. Ti nám vyšli vstříc a ještě umožnili odběr vody pro zálivku z jejich zavlažovacího systému. <br /> Takto si představuji kvalitní spolupráci!<br /> Výsadba je rozdělená do pěti úseků. Podle toho, na kterých pozemcích jsme měli povoleno sázet. Zvláštní péče byla věnována výběru vhodných odrůd i podnoží. A to s ohledem na chuť a odolnost. U jiných výsadeb bývá toto spíše výjimkou, než pravidlem.<br /> Díky tomu by za několik let mělo být k ochutnání spousta kvalitního ovoce.<br /> Jako plus lze označit i fakt, že v návrhu nového územního plánu je v těchto místech zakreslena právě ovocná výsadba. Že taková akce není žádná „masovka“ je vcelku pochopitelné. Navzdory tomu se i při třetím ročníku našlo několik nováčků, ochotných ve svém volném čase, za vlastní peníze a na cizím pozemku, vytvořit něco hodnotného, co tu po nich při troše štěstí zůstane a bude užitečné jim i dalším generacím. Aby vše nevyznělo příliš optimisticky, uvedu několik menších problémů, se kterými bylo třeba se vypořádat. Při prvním ročníku se nedostavilo několik lidí, kteří si stromek zaplatili. Ale účastníků byl dostatek, takže se podařilo bez problémů všechny stromy vysadit. V následujícím roce nás potrápil hálčivec hrušňový, který měl na svědomí několik hrušní. V další sezóně se použil jeden postřik a hrušně prosperovaly bez problémů. Větší škody na třešních způsobil v obou sezónách moniliový úžeh. Ale vzhledem k velmi nízkým cenám samotných stromků to nebyly škody zásadní a stromky byly nahrazeny. Několik polámaných větví měli na svědomí velcí dravci, snažící se na stromky sednout. Proto byla pro ně postavena dvě sedátka, která si poměrně rychle oblíbili. V rámci výsadby jsme odvezli do sběrného dvora 2 vozíky za auto, plné odpadků z přilehlého remízku. Jednou ročně děláme sběr odpadků podél celé cesty a je potěšující, že je jich stále méně. Na návrší s kruhovým výhledem byla na podzim 2016 vysazena lípa malolistá. Letos byl urovnán povrch v jejím okolí a usazen kámen s rokem výsadby. Na jaře byla vedle ní osazena lavička vlastní výroby. Druhá lavička se nachází v jiné části výsadby. Do pěti let by měly být všechny nyní vysazené stromy téměř soběstačné. Zálivka se omezí jen na období většího sucha. Opora nebude třeba. Výchovný řez jen dle potřeby, maximálně jednou ročně. Pokud se podaří postavit silniční obchvat města a schválit nový územní plán dle současného návrhu a pakliže budeme mít osvícené osazenstvo radnice, bude okolí města protkáno sítí cest pro pěší a cyklisty, kolem nichž budou vysázeny kilometry stromořadí. Potom se naše výsadba stane součástí oblíbených vycházkových tras. V té době již nabídne kolemjdoucím po většinu sezóny osvěžující občerstvení. Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří byli ochotni přidat ruku k dílu a doufám, že jim chuť do práce ještě nějaký čas vydrží. Seznam vysazených odrůd: třešeň-Kaštánka, Rivan, jabloň-Matčino, Angold, Karmína, Nabella, Florina, Discovery, Vanda, hrušeň-Hardyho, Jana, Konference, Bohemica, Alfa, slivoň-Gabrovská, Katinka, Č. Rodna, moruše černá, ořešák-Mars.

5b1a4af623266-DSC 6

5b1a4af62408a-DSC 7

  • Lokalita: v polích mezi Čelákovicemi a Mochovem
  • Kraj: Středočeský
  • Souřadnice: 50.152232,14.763627
  • Typ aleje: ovocná
  • Autor: Václav Srb

Aleje 2018