Alej Brzkov

Počet hlasů : 28
Alej Brzkov

Předmětem projektu je výsadba aleje po obou stranách cesty vedoucí od hranice katastrálního území po zastavěné území obce Brzkov. Realizací záměru došlo ke zlepšení podmínek v lokalitě z hlediska vodní a větrné eroze, biologické rozmanitosti a stability a z pohledu estetického. Projekt doplnil do krajiny alej jako její typický prvek, a to z domácích druhů ovocných dřevin. Došlo k navýšení počtu stromů v lokalitě - ty budou plnit funkci větrolamu a zároveň vytvoří hnízdní a potravní příležitosti nejen pro hmyz a ptáky, ale také pro lesní zvěř. Alej přispěje k vytváření vhodného mikroklimatu mezí, na kterých přirozenou cestou dojde k obnově keřového a bylinného patra; budou vytvořeny přirozené biokoridory sloužící k hnízdění a migraci živočichů i rostlin.

5b0cd5f5aa90a-20170829 131039

5b0cd5f5ab701-20170829 131030

 

  • Lokalita: Brzkov
  • Kraj: Vysočina
  • Souřadnice: 49.521274,15.720425
  • Typ aleje: ovocná
  • Autor: Aleš Bořil

Aleje 2018