Alej v Šilheřovicích

Alej v Šilheřovicích

Lokalita: Šilheřovice, ostravsko
Typ aleje: převážně lipová

 

Důvod nominace: Jde o vyhlášenou Evropsky významnou lokalitu, z důvodu výskytu zákonem chráněného brouka Páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) který je rovněž uvedený v NATUŘE 2000 jako kritický ohrožený druh. Brouci zde tvoří silnou a zdravou populaci.

Autor: Libor Křišica

  • Lokalita: Šilheřovice
  • Kraj: Moravskoslezský