Alej svobody v Kujavách

Alej svobody v Kujavách

Alej o 97 hrušních a 28 dubech vysadili v sobotu 4. 11. 2023 místní obyvatelé spolu s ochránci přírody Studénka, farností, Nadací Partnerství a jejími partnery. Akce se zúčastnilo přes 400 lidí, mezi nimi také ministr životního prostředí a hejtman kraje.

Cílem této Aleje svobody je uzdravení krajiny a symbolické osvobození od nešetrného zacházení. Stromy tu lemují obnovenou polní cestu, která spojuje malebný kostelík s pěšinou podél Pustějovského potoka. Rozdělení polí na menší celky pomůže snížit erozi půdy, ale také poskytne útočiště lidským i zvířecím obyvatelům.

V první polovině 20. století byla drobná pestrá políčka, protkaná sedláckými cestami, nahrazena neproniknutelnými lány. Chemické látky a dřívější zemědělské praktiky poškodily půdu. Místní cesty, meze a stromy v polích byly zcela zlikvidovány a obyvatelé přišli o svobodný přístup do okolní krajiny. Cílem akce bylo rozdělit pole, ale spojit komunitu. Obec Kujavy je totiž sudetskou obcí, kde obyvatelé nesdílí společnou historii. V sobotu 4. 11. 2023 ale všichni táhli za jeden provaz a dokázali něco neskutečného. Alej je nyní místem setkávání lidí, zvířat, místem pro zadržování vody. Je to největší chlouba obce.

„Moc si cením výběru letošní lokality. Aktivitou Nadace partnerství se nám daří nejen navrátit stromy ke zdejší polní cestě, ale také prohloubit vztah místních obyvatel k okolní krajině. ... Stromořadí jsou důležitou součástí životního prostředí nás všech a ochranu jednoznačně potřebují,“ uvedl před výsadbou ministr životního prostředí Petr Hladík.

667acab32c1ea 20230411 ALEJSVOBODY KUJAVY WEB 00897

1646f43d98d2d42a4eb6e82f2bc675dd w1200

 

  • Lokalita: Kujavy
  • Kraj: Moravskoslezský
  • Souřadnice: 49.7083008, 17.9667486
  • Typ aleje: smíšená
  • Autor: Obec Kujavy
  • Autor fotografií: Tom Kalous