Lipová alej na Anenský vrch

Počet hlasů : 127
Lipová alej na Anenský vrch

Alej na Anenský vrch byla v roce 2008 vyhlášena za památnou. Počátky této aleje lemující cestu k poutnímu kostelu svaté Anny jsou vázány na období vzniku kostela a poutní cesty k němu. V roce 1696 zde byla vystavěna dřevěná kaple, kterou v roce 1770 nahradil zděný kostel. Nejstarší stromy nacházející se v horní třetině mají odhadované stáří více jak 200 let a dosahují obvodu kmene až 400 cm. Nejčastěji jsou zde zastoupeny lípy. Spodní část aleje je mladší – kolem 80 let – a skládá se převážně z javorů. Střední část aleje je druhově i věkově nejpestřejší. Hojně se střídají tři druhy lip, dále je zde jasan ztepilý, javory a ojediněle bříza či smrk. Do památné aleje je zahrnuto 257 kusů stromů, celkově jich je 319. Alej patří k nejzachovalejším a nejúplnějsím starým alejím v CHKO Jeseníky. Zároveň je velice působivou dominantou krajiny i města Andělská Hora. Péče o tuto alej vyžaduje nemálo času a také finance, o což se stará město Andělská Hora i CHKO Jeseníky. Alej je hojně využívána lidmi k procházkám a návštěvníky, kteří se chtějí podívat ke kostelu. V posledních letech je hojně navštěvována novomanžely k jejich prvnímu manželskému focení. Jednou za rok se zde pořádá pouť a s tím spojená křížová cesta, která je umístěna v horní části aleje.

580bb243ba9ca-DSC08894 2

  • Lokalita: Andělská hora
  • Kraj: Moravskoslezský
  • Souřadnice: 50.071182,17.379253
  • Typ aleje: lipová, smíšená
  • Autor: Kateřina Bujnochová