Památná alej u Rakovnického potoka

Památná alej u Rakovnického potoka

Koncem května roku 1872 se městem Rakovníkem prohnala ničivá povodeň, která s sebou odnesla nejméně 5 domů a zaplavila náměstí. Při povodni zahynulo i několik měšťanů včetně dětí. Tehdejší starosta Trojan rozhodl o úpravě koryta Rakovnického potoka, aby zamezil další ničivé povodni v budoucnosti. Dle projektu se mělo koryto toku posunout jižněji od náměstí, počítalo se také s prohloubením dna a zvýšením břehů. Projekt byl ale příliš drahý a městská rada na jeho realizaci nesehnala potřebné finance. V roce 1872 a 1873 byla provedena tedy jen nejnutnější opatření pro úpravu toku, jako například osázení břehu vrbami, které zachytávaly naplavené bahno a písek. Koryto potoka jimi později značně zarostlo a břehy nebyly dost pevné. Konečnou úpravu koryta Rakovnického potoka provedla firma Ing. Velflíka v roce 1902. Podstatnou změnou se stalo osázení toku lípami, které přispěly nejenom ke zpevnění břehů, ale současně se obyvatelům naskytla možnost příjemné procházky stinnou alejí v horkých letních dnech.
V současnosti alej podél Rakovnického potoka čítá 540 stromů a s délkou 3,7 km je nejdelší alejí památných stromů v České republice. Převážnou část aleje tvoří lípy malolisté (Tilia cordata), dále pak lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), jilmy horské (Ulmus glabra), javory mléč (Acer platanoides) a javory kleny (Acer pseudoplatanus). Jako památná byla alej vyhlášena Městským úřadem v Rakovníku v roce 2003, neboť je pro město nejen důležitou historickou památkou, ale i významným přírodním prvkem. Tvoří zelenou páteř města a vytváří podmínky pro migraci i život celé řady živočichů a rostlin. Dobré životní podmínky pro faunu a flóru dokládá i výskyt rodinky ledňáčků říčních a čápů černých, kteří se zde v posledních letech objevují. Svou polohou alej památných stromů také významně ovlivňuje bioklimatické podmínky v centru města a poskytuje obyvatelům příjemné stinné místo k odpočinku.
Vlivem povětrnostních podmínek a špatného zdravotního stavu několik starých památných stromů v minulosti zaniklo. Město Rakovník průběžně doplňuje alej výsadbou nových lip, aby byla zachována pro budoucí generace. K výročí 100 let republiky bylo v roce 2018 vyhlášeno 130 mladých lip v aleji za památné.

Autorka textu: Anna Habartová
Autor fotografií: Petr Růžek

Rakovník 2

Rakovník 3

  • Lokalita: Rakovník
  • Kraj: Středočeský
  • Souřadnice: 50.100642,13.737725
  • Typ aleje: lípy malolisté, lípy velkolisté, jilmy horské, javory mléče a javory kleny
  • Autor: Jan Mudra
  • Autor fotografií: Jan Mudra

Aleje 2019

Hlavní město Praha

Jihomoravský kraj

Jihočeský kraj

Karlovarský kraj

Královéhradecký kraj

Liberecký kraj

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Pardubický kraj

Plzeňský kraj

Středočeský kraj

Vysočina

Zlínský kraj

Ústecký kraj