Alej k Anenskému vrchu

Alej k Anenskému vrchu

Alej na Anenský vrch byla v roce 2008 vyhlášena za památnou. Počátky této aleje lemující cestu k poutnímu kostelu svaté Anny jsou vázány na období vzniku kostela a poutní cesty k němu. V roce 1696 zde byla vystavěna dřevěná kaple, kterou v roce 1770 nahradil zděný kostel.
Nejstarší stromy nacházející se v horní třetině mají odhadované stáří více jak 200 let a dosahují obvodu kmene až 400 cm. Nejčastěji jsou zde zastoupeny lípy. Spodní část aleje je mladší – kolem 80 let – a skládá se převážně z javorů. Střední část aleje je druhově i věkově nejpestřejší. Hojně se střídají tři druhy lip, dále je zde jasan ztepilý, javory a ojediněle bříza či smrk. Do památné aleje je zahrnuto 257 kusů stromů, celkově jich je 319. Alej patří k nejzachovalejším a nejúplnějším starým alejím v CHKO Jeseníky. Zároveň je velice působivou dominantou krajiny i města Andělská Hora.
Péče o tuto alej vyžaduje nemálo času a také hodně financí, o což se v rámci možností stará město Andělská Hora i CHKO Jeseníky. Bohužel v posledních letech stromy chátrají a v silných větrech se hodně lámou. Nemalý vliv na to má také částečné vykácení přilehlého smrkového lesa.
Alej je hojně využívána lidmi k procházkám a návštěvníky, kteří se chtějí podívat ke kostelu. Jednou za rok se zde pořádá pouť a s tím spojená křížová cesta, která je umístěna v horní části aleje. V posledních letech je také vyhledávána novomanžely ke společnému focení. Tato alej si zaslouží naši pozornost i péči.

Anenská2

Anenská3

  • Lokalita: Andělská Hora
  • Kraj: Moravskoslezský
  • Souřadnice: 50.071182,17.379253
  • Typ aleje: Lipová, javorová
  • Autor: Kateřina Bujnochová
  • Autor fotografií: Kateřina Bujnochová

Aleje 2019

Hlavní město Praha

Jihomoravský kraj

Jihočeský kraj

Karlovarský kraj

Královéhradecký kraj

Liberecký kraj

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Pardubický kraj

Plzeňský kraj

Středočeský kraj

Vysočina

Zlínský kraj

Ústecký kraj