ředitelka AUDIT DANĚ CZ s.r.o. - generální sponzor Aleje roku

„Ačkoliv se stromy zdají být neživé, dělají pro nás mnohem více než se zdá. Jejich přínos si uvědomíme snad jen tehdy, když jdeme osvícenou alejí nebo voňavým lesem. Jsou naší součástí, aniž o tom máme zdání. Přála bych si, aby jich bylo stále více a aby nám měly co říci. To, že se neumí bránit mě přimělo k tomu, abychom jim pomohli cestou pro nás nejsnazší – podporou organizace, která se jim věnuje.“