spisovatelka, scenáristka a pedagožka

"Aleje nejsou jen kulisou, která když se odstraní, nic se neděje. Děje se - a to zásadně, protože aleje jsou součástí vzhledu krajiny a tím i součástí života lidi: místem příchodů a odchodů, vzpomínek. Jak říká v Malém princi moudrá liška: "Za vše, co sis ochočil, jsi zodpovědný." Aleje jsou lidským výtvorem, i když příroda tuto lidskou snahu posvětila malebností a krásou. Je bohatý, kdo je schopen tuto krásu vnímat a přijímat zodpovědnost se o ni starat."