Aleje v Letenských sadech

Aleje v Letenských sadech

Aleje v Letenských sadech, Praha
Není lehké vybrat nejkrásnější alej právě zde v pražských Letenských sadech. V místě, které je plné alejí!
Nechtěla jsem některou vybrat jako nej..., protože Sady se mi líbí jako celek. Jsou nádherné a každá alej  je jedinečná, ale teprve dohromady tvoří úžasný a nezapomenutelný celek.

Uvádím současné čtyři aleje s chodníky a dvě, o kterých lze dnes již pouze tušit, že alejemi byly, ale dalšími úpravami parku tuto funkci ztratily. Cesty zmizely, ale stromy stojí dál...!

Letenské sady byly zapsány v roce 1992 jako část historického centra Prahy - Pražské památkové rezervace v seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Několik historických zastavení: 1261 korunovace Přemysla Otakara II., odtud také kousek od Letenské Pláně ulice Korunovační
14.7.1420 odtud pozoroval císař Zikmund své vojsko, které bylo poraženo v bitvě na Vítkově
1582 pod letenským svahem za vlády Rudolfa II. vzniklo unikátní technické dílo - 1km dlouhá štola přivádějící vodu z Vltavy do rybníků v Královské oboře.

Je zajímavé, že této štoly, tedy jejího ramene, bude v nejbližší době  využívat nový rybník napájený opět vltavskou vodou. Pomocí čerpadla a využitím části Rudolfovy štoly bude pak dále samospádem vtékat voda do zaizolovaného rybníka, aby sloužila k zalévání suchem strádajícím sadům.

Jinak celá letenská stráň sloužila dlouho jako vinohrad.
1863 postavena novorenesanční restaurace (dnešní Letenský zámeček) přibližně na místě původního letohrádku Belvedere (zbořený 1742 francouzskými vojsky).
Začátek 19. století převážná část pozemků patřila baronu Jakubovi Wimmerovi, který začal osazovat letenské stráně.

O založení Letenských sadů se zasloužil místodržící hrabě Karel Chotek, který zařídil vykoupení pustnoucích pozemků po úmrtí J. Wimmera.

Rok 1860 se udává jako založení parku. Jména Bedřich Wünscher, Jiří Braul a František Tomayer stojí u krajinářsky novorenesančních plánů a realizace tohoto sadu.
80. léta 19. století založení Okrašlovacího spolku pro vysazování stromů. Školka stromků na stráni proti mostu R.Štefánika. Bylo vysazeno 150 000 stromků, část byla právě z této školky a byl vytvořen zavlažovací systém v podobě 5ti sběrných nádrží napojených hliněnými trubkami do menších bazénů.

1891 Jubilejní výstava, výstavba prvního eskalátoru, na nějž navazovala Křižíkova elektrodráha (první ve střední Evropě) vedoucí od restaurace k Výstavišti. Kolotoč poblíž Letenského zámečku, který je nejstarším dřevěným dochovaným podlahovým kolotočem v Evropě, byl převezen z Vinohrad a v roce 1894 už stál na Letné.

Důležitá jména spojená se zakládáním sadů: baron Jakub Wimmer 1754-1822
po 1860
hrabě Karel Chotek, místodržící se zasloužil o výkup pozemků
Bedřich Wünscher, umělecký zahradník zahrady Kinských
Jiří Braul, vedoucí zahradník Královské obory, novoklasicistní pojetí úprav parku
František Tomayer, ředitel městských parků. Využil své zkušenosti z Francie, vybudoval promenádní pás se zdvojenou alejí, okouzlen Paříží zasadil zde platany javorolisté.

1863 Ignác Ullmann výstavba Letenského zámečku

Autorka textu: Radmila Černá
Autor fotografií: František Cakl

5f931017ab97a IMG 1841 1

5f931017abd8f IMG 1868 1

  • Lokalita: Praha 7 - Letná
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • Souřadnice: 50.096379,14.416829
  • Typ aleje: Smíšená, lipová, platanová
  • Autor: Radmila Černá
  • Autor fotografií: František Cakl

Aleje 2020

Hlavní město Praha

Jihomoravský kraj

Jihočeský kraj

Karlovarský kraj

Kraj Vysočina

Královéhradecký kraj

Liberecký kraj

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Pardubický kraj

Plzeňský kraj

Středočeský kraj

Zlínský kraj

Ústecký kraj