Stromy naděje - lipová alej

Počet hlasů : 352
Stromy naděje - lipová alej

Na břehu Dyje pod Palavou se rozprostíraly louky s hlubokými tůněmi, které střídal překrásný lužní les s obrovitými duby, topoly a jilmy, vedle nich spanilé jasanové porosty, v blízkosti vody zase olšové a vrbové porosty. To samo nebe obdarovalo náš lid tímto koutem země pod Palavou. Tuto nádhernou podívanou doprovázela pestrá melodie zvuků, která vycházela z hrdélek obyvatel tohoto přírodního ráje a zněla od jara do pozdního podzimu. Bože, Bože, co se to stalo, lidé co jste to učinili. Vykácené javory,duby, buky, topoly, stoletá hruška s kmenem bezmála pět metrů vysokým, s korunou jako dub. Zmizely stráně kopců vždy plné zvěře, zmizely lesy , jen pařezy a neuklizené klestí skýtalo žalující pohled. Palava se zahalila do mraků a kapky vody velké jako slzy padaly na celý kraj. Zůstala jen široká vyštěrkovaná cesta, aby nám připomínala poslední cestu těchto velikánů a stala se vzpomínkou na přírodní bohatost a krásu, kterou navždy pohltily vody Novomlýnské nádrže. Podél této cesty byla vysázena lipová alej (200ks), aby nám navždy připomínala, co se zde před lety stalo. Je i nadějí do budoucnosti, protože navazuje na nově vysázený obecní hájek o rozloze 5,3 ha, lužní les o rozloze 6,6 ha, v letošním roce byla zahájena výsadba dalšího lužního lesa o rozloze 8,3 ha a připravují se projekty na další výsadbu v okolí obce o rozloze 11,7 ha. Za pár let zde vyrostou krásné a mohutné stromy, kde opět budeme prožívat chvíle krásna, klidu a pohody.

  • Lokalita: Šakvice
  • Kraj: Jihomoravský
  • Souřadnice: 48.893905,16.707778
  • Typ aleje: lipová
  • Autor: Drahomíra Dirgasová

Aleje 2017