pravidla fotosoutěže

 

  1. Každý účastník ankety Alej roku se v nominačním formuláři může rovněž přihlásit do fotosoutěže o nejkrásnější fotografii aleje. Do fotosoutěže bude přijata fotografie nahraná do nominačního formuláře pod číslem 1. Soutěžící může v jednom ročníku do fotosoutěže přihlásit jen jednu fotografii, a to i v případě, že nominuje více alejí.
  2. Pro přijetí fotografie do fotosoutěže je nutné rozlišení alespoň 3500x2300 pixelů, povolený je výhradně formát JPEG.
  3. Tři vítězné fotografie vybere porota složená z patronů ankety Alej roku.
  4. Ceny budou výhercům předány osobně při slavnostním vyhlášení výsledku ankety Alej roku, nebo v kanceláři Arniky individuálně dle dohody. Nebude-li cena převzata do 3 měsíců od prvního kontaktování autora o jejím vyzvednutí a nedomluví-li se obě strany jinak, nárok na ni zaniká.